13 آبان ثابت می کند ایران جای جولان دشمن نیست

0

13 آبان ثابت می کند ایران جای جولان دشمن نیست XT83087921 72639226 گرگان – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در استانهای گلستان و مازندران ابراز اطمینان کرد که اقشار مختلف مردم و مسوولان با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر ثابت خواهند کرد ایران جای جولان دشمن و مستکبر نیست.

More:
۱۳ آبان ثابت می کند ایران جای جولان دشمن نیست

بدون نظر

لغو پاسخ