100 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال در استان تهران ایجاد می شود

0

100 هزار فرصت شغلی تا پایان امسال در استان تهران ایجاد می شود 7e24XT82692755 71921158 تهران – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران گفت: بر پایه سهیمه ابلاغی طرح تکاپو، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان امسال در این استان راه اندازی می شود.

Visit link:
۱۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان امسال در استان تهران ایجاد می شود

بدون نظر

لغو پاسخ