گزینه‌ای برای اختتامیه شورای پنجم

0

سرنوشت گره خورده مدیریت شهری تهران با مصالح سیاسی اعضای شورای پنجم نمونه‌ای کامل از یک «لجاجت سیاسی» برای ماهیگیری از رودخانه گل‌آلودی است که در خیابان بهشت جاری شده است.

Follow this link:
گزینه‌ای برای اختتامیه شورای پنجم

بدون نظر

لغو پاسخ