گزارش کامل بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی| نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟

0

نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که رییس‌جمهور یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به هیات رییسه مجلس او را معرفی کرده بود، تشکل جلسه دادند.

Taken from:
گزارش کامل بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی| نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟

بدون نظر

لغو پاسخ