کاغذ از فرایندهای مالیاتی حذف شود/ طرح جامع مالیاتی عامل شفافیت، عدالت و رضایت مردم

0

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، دستورات ویژه‌ای برای ارتقاء سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی صادر کرد.

Read more here:
کاغذ از فرایندهای مالیاتی حذف شود/ طرح جامع مالیاتی عامل شفافیت، عدالت و رضایت مردم

بدون نظر

لغو پاسخ