کارانکا: انصاری‌فرد نشان داد چقدر تشنه موفقیت است

0

سرمربی اسپانیایی ناتینگهام فارست در نشست خبری به تمجید از کریم انصاری‌فرد پرداخت.

Read the original:
کارانکا: انصاری‌فرد نشان داد چقدر تشنه موفقیت است

بدون نظر

لغو پاسخ