چرا از برهم‌ خوردن یکدستی شورای شهر واهمه دارند؟

0

ترس اصلاح طلبان این است که با حضور یک نفر غیر از اردوگاه خود، بسیاری از تصمیمات پشت‌پرده شورا برملا ‌شود و مردم خواهند فهمید که سرنخ تصمیمات اعضای شورا کجاست.

See more here:
چرا از برهم‌ خوردن یکدستی شورای شهر واهمه دارند؟

بدون نظر

لغو پاسخ