پیش نویس سند تحول علوم انسانی بررسی شد

0

اخبار – جلسه ۲۷۴ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه آدینه نیوز به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

See the article here:
پیش نویس سند تحول علوم انسانی بررسی شد

بدون نظر

لغو پاسخ