پست برق سیار ساوه آماده بهره برداری است

0

پست برق سیار ساوه آماده بهره برداری است XT83012476 72511076 اراک – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: پست برق سیار ۶۳ کیلو ولت طراز ناهید شهرستان ساوه همزمان با هفته دولت آماده بهره برداری است.

Taken from:
پست برق سیار ساوه آماده بهره برداری است

بدون نظر

لغو پاسخ