پرداخت ۲۰ میلیارد تومان هزینه پزشکی به بازنشستگان کشوری خوزستان

0

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری شعبه خوزستان با بیان این‌که در حوزه بیمه تکمیلی که دغدغه بازنشستگان است اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، گفت: در قرارداد سال گذشته و امسال ۲۰ میلیارد تومان هزینه پزشکی به بازنشستگان کشوری استان خوزستان پرداخت شده است.

View article:
پرداخت ۲۰ میلیارد تومان هزینه پزشکی به بازنشستگان کشوری خوزستان

بدون نظر

لغو پاسخ