پایان همکاری فدراسیون تیراندازی با ماکسیموویچ

0

فدراسیون تیراندازی ایران با ماکسیموویچ قطع همکاری کرد.
Source: New feed

بدون نظر

لغو پاسخ