واعظی:سطح فعلی روابط ایران وجمهوری آذربایجان در20 سال گذشته بی نظیر است

481

واعظی:سطح فعلی روابط ایران وجمهوری آذربایجان در20 سال گذشته بی نظیر است 320aXT81890338 70395360 تبریز-آدینه نیوز به نقل از ایرنا- رییس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: سطح فعلی روابط ایران با جمهوری آذربایجان در بیش از ۲۰ سال گذشته بی نظیر است، مقطعی را به یاد ندارم که روابط دوجانبه تا این حد نزدیک باشد.

View the original here:
واعظی:سطح فعلی روابط ایران وجمهوری آذربایجان در۲۰ سال گذشته بی نظیر است

بدون نظر

لغو پاسخ