واردات بیش از ۱۲۰ تن لنز و مایع لنز به کشور +جدول

0

واردات بیش از ۱۲۰ تن لنز و مایع لنز به کشور +جدول 678c1850931 560براساس آمار گمرک در ۵ ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۱۲۰ لنز و مایع لنز از ۲۳ کشور دنیا وارد ایران شده است.

Follow this link:
واردات بیش از ۱۲۰ تن لنز و مایع لنز به کشور +جدول

بدون نظر

لغو پاسخ