واتس‌اپ به فناوری شناسایی صورت مجهز می‌شود

0

واتس اپ فناوری شناسایی صورت و «تاچ آی دی» را به کار می گیرد تا کسی نتواند اپلیکیشن را باز و پیام های کاربر را جستجو کند.

Follow this link:
واتس‌اپ به فناوری شناسایی صورت مجهز می‌شود

بدون نظر

لغو پاسخ