نوسان قیمت در بازار میلگرد + جدول

0

هر کیلو میلگرد ۱۸ با کاهش نسبی قیمت نسبت به روز گذشته به مبلغ ۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

Read More:
نوسان قیمت در بازار میلگرد + جدول

بدون نظر

لغو پاسخ