معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران تایید شد

0

معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران تایید شد XT83093302 72648248 بغداد – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – وزارت امور خارجه آمریکا رسما معافیت عراق از تحریم های یکجانبه واشنگتن در زمینه خرید برق از جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد.

Visit site:
معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران تایید شد

بدون نظر

لغو پاسخ