مسئولی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کند دشمن مردم است

0

مسئولی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کند دشمن مردم است XT83093270 72648172 تهران-آدینه نیوز به نقل از ایرنا- امام جمعه شهرستان قرچک با تأکید بر لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت : مسئولی که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کوتاهی کند ،دشمن مردم است.

Continued here:
مسئولی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کوتاهی کند دشمن مردم است

بدون نظر

لغو پاسخ