مردم خاش: حمایت از تولیدات داخلی عامل اقتدار اقتصادی

24

مردم خاش: حمایت از تولیدات داخلی عامل اقتدار اقتصادی 5c95XT82469636 71493363 زاهدان – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – مردم شهرستان خاش سیستان و بلوچستان با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی؛ این اقدام مهم را عاملی برای اقتدار، رشد و تقویت اقتصاد کشور، بهره گیری از ظرفیت های گسترده و بالفعل ملی و در نتیجه شیرین شدن کام ملت سربلند ایران دانستند.

View post:
مردم خاش: حمایت از تولیدات داخلی عامل اقتدار اقتصادی

بدون نظر

لغو پاسخ