«محمود عباس» بالاخره به توافق آتش‌بس در غزه رضایت داد

0

Continue Reading:
«محمود عباس» بالاخره به توافق آتش‌بس در غزه رضایت داد

بدون نظر

لغو پاسخ