محدودیت ترافیکی پایان هفته در جاده کرج – چالوس

513

محدودیت ترافیکی پایان هفته در جاده کرج - چالوس 7a5cXT81889629 70394208 کرج-آدینه نیوز به نقل از ایرنا-رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی درمحور کرج – چالوس در این استان خبرداد.

Read the original:
محدودیت ترافیکی پایان هفته در جاده کرج – چالوس

بدون نظر

لغو پاسخ