فیلم/ تلاش مسافران مترو برای نجات یک مرد!

0

یک مرد در ترکیه حین سوار شدن مترو پایش بین قطار و سکو گیر افتاد. پس از آن مسافران مترو در حرکتی خودجوش اقدام به بلند کردن و جابه‌جا کردن قطار کردند تا این مرد بتواند پایش را از زیر مترو خارج کند.

Read the original:
فیلم/ تلاش مسافران مترو برای نجات یک مرد!

بدون نظر

لغو پاسخ