فضای سایبر ابزاری برای سلطه جویی صاحبان قدرت است

0

فضای سایبر ابزاری برای سلطه جویی صاحبان قدرت است XT83093309 72648245 پکن- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- افسر رابط نیروی انتظامی جمهوی اسلامی ایران در چین تاکید کرد، صاحبان زیر ساخت های اینترنت به عنوان قدرت های بزرگ، از فضای سایبر به عنوان وسیله ای برای دستیابی به سیاست های سلطه طلبانه خود استفاده می کنند.

Link:
فضای سایبر ابزاری برای سلطه جویی صاحبان قدرت است

بدون نظر

لغو پاسخ