عملیات مرمت ریلی به طول 325 کیلومتر اجرا شد

501

عملیات مرمت ریلی به طول 325 کیلومتر اجرا شد 9f5dXT81889935 70394781 شاهرود-آدینه نیوز به نقل از ایرنا-مدیر کل راه آهن شمال شرق(۱) با اشاره به اتمام عملیات تعویض تراورس چوبی با بتنی در خطوط ریلی این مسیر گفت: در این پروژه ۳۲۵ کیلومتر از خطوط مرمت و استاندارد سازی شد.

Link:
عملیات مرمت ریلی به طول ۳۲۵ کیلومتر اجرا شد

بدون نظر

لغو پاسخ