طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان به بهره برداری رسید

0

طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان به بهره برداری رسید 47e4XT83093399 72648436 بیرجند – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – طرح آبیاری زیرسطحی ۷۲ هکتاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در اسماعیل آباد نهبندان به بهره برداری رسید.

See more here:
طرح آبیاری زیرسطحی در نهبندان به بهره برداری رسید

بدون نظر

لغو پاسخ