صادرات نفت ایران ماه آینده افزایش می‌یابد

0

رویترز طی گزارشی نوشت صادرات نفت ایران در ماه نوامبر بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه در روز نخواهد شد اما در ماه بعدی به علت معافیت‌ها افزایش می‌یابد.

Taken from:
صادرات نفت ایران ماه آینده افزایش می‌یابد

بدون نظر

لغو پاسخ