سقف گذاری 12 هزار واحد زلزله زده مرداد پایان می یابد

0

سقف گذاری 12 هزار واحد زلزله زده مرداد پایان می یابد 0418XT82873488 72262624 کرمانشاه- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: بنیاد مسکن طبق وعده از پیش تعیین شده تا ابتدای مرداد امسال کار سقف گذاری و اسکلت بندی ۱۲ هزار واحد مسکونی تخریبی در مناطق زلزله زده استان را به پایان خواهد رساند.

View the original here:
سقف گذاری ۱۲ هزار واحد زلزله زده مرداد پایان می یابد

بدون نظر

لغو پاسخ