سختی‌ها از «حبیب» مردی تمام‌عیار ساخته بود

0

همسر شهید حبیب روحی گفت: سختی‌ها و مشکلات از وی مردی سختکوش و تمام‌عیار ساخته بود، بهترین سال‌های زندگی‌ام در جزیره بوموسی در کنار همسرم رقم خورد. از کنار یکدیگر بودن احساس خوشبختی می‌کردیم.

See the original article here:
سختی‌ها از «حبیب» مردی تمام‌عیار ساخته بود

بدون نظر

لغو پاسخ