رشد سرمایه گذاری دستاورد دولت در صنعت و معدن

0

رشد سرمایه گذاری دستاورد دولت در صنعت و معدن ebafXT83017959 72520571 مشهد- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- مهمترین دستاورد دولتهای یازدهم و دوازدهم با شعار تدبیر و امید، رشد چند برابری و بی سابقه سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی و معدن خراسان رضوی است که ظرف پنج سال اخیر منجر به اشتغالزایی و جلوگیری از خام فروشی شد.

Read More:
رشد سرمایه گذاری دستاورد دولت در صنعت و معدن

بدون نظر

لغو پاسخ