راهبرد همبستگی و اقتصاد مقاومتی دربرابر تحریم ها کارساز است

0

راهبرد همبستگی و اقتصاد مقاومتی دربرابر تحریم ها کارساز است XT83093307 72648254 تهران – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت با توجه به تجربیات گذشته باید راهبرد همبستگی ملی و اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر ظرفیت‌های ملی اتخاذ کند و این روش کارساز خواهد بود.

See original article:
راهبرد همبستگی و اقتصاد مقاومتی دربرابر تحریم ها کارساز است

بدون نظر

لغو پاسخ