درس‌های شکست حصر آبادان برای امروز/ از انصارحزب‌الله تا مسیح علی‌نژاد

0

هدف اصلی، توسعه بی حسی دینی از طریق قبح زدایی و عادی سازی گناه اجتماعی است. زمانی‌که جامعه نسبت به یک گناه و خطا دچار بی اعتنایی شود، نسبت به دستگاه فساد و دیگر گناهان نیز بی اعتنا خواهد بود.

See original article:
درس‌های شکست حصر آبادان برای امروز/ از انصارحزب‌الله تا مسیح علی‌نژاد

بدون نظر

لغو پاسخ