جزئیات طرح هند برای پرداخت بهای نفت ایران به روپیه

0

دهلی‌نو و تهران در حال نهایی کردن طرح پرداخت بهای نفت ایران به روپیه هستند.

See more here:
جزئیات طرح هند برای پرداخت بهای نفت ایران به روپیه

بدون نظر

لغو پاسخ