تیم جدید اقتصادی دولت به صورت ویژه پیگیر حل مشکلات باشند

0

تیم جدید اقتصادی دولت به صورت ویژه پیگیر حل مشکلات باشند XT83093329 72648292 بندرعباس- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- خطیبان جمعه هرمزگان در خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، تاکید کردند: تیم جدید اقتصادی دولت باید به صورت ویژه پیگیر حل مشکلات مردم باشند.

Link:
تیم جدید اقتصادی دولت به صورت ویژه پیگیر حل مشکلات باشند

بدون نظر

لغو پاسخ