توهین خاخام اعظم صهیونیست به مردم سیاه‌پوست

0

خاخام اعظم صهیونیست در خطبه‌های این هفته خود، مردم سیاه‌پوست را با لغاتی زننده خطاب کرد.

Read More:
توهین خاخام اعظم صهیونیست به مردم سیاه‌پوست

بدون نظر

لغو پاسخ