توضیحات گمرک درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی کالاها

0

گمرک ایران در مورد ترخیص برخی کالاها با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز توضیحی ارائه داد.

Read the original post:
توضیحات گمرک درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی کالاها

بدون نظر

لغو پاسخ