توسعه کشت حوضه دریاچه ارومیه در تضاد با برنامه های احیا

0

توسعه کشت حوضه دریاچه ارومیه در تضاد با برنامه های احیا 8057XT83012370 72510986 تبریز- آدینه نیوز به نقل از ایرنا – با وجود وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و لزوم کنترل آب، شاهد توسعه کشت در حوضه این دریاچه هستیم و به نظر می رسد بهره برداران هنوز شرایط موجود را باور نکرده اند و یا به برنامه های احیای دریاچه اعتماد ندارند.

Read this article:
توسعه کشت حوضه دریاچه ارومیه در تضاد با برنامه های احیا

بدون نظر

لغو پاسخ