توافق نخستین برای گشایش گره کور بحران یمن

60

توافق نخستین برای گشایش گره کور بحران یمن XT81999842 70586786 تهران- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- گفت وگوهای مستقیم عربستان و جنبش انصارالله یمن طی روزهای گذشته که به توافقی اولیه برای برقراری آتش بس در طول نوار مرزی ۲ کشور منجر شده است، می تواند نقطه عطفی در بحران یمن تلقی شود.

More:
توافق نخستین برای گشایش گره کور بحران یمن

بدون نظر

لغو پاسخ