تسهیلات مسکن زوجین باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد/ وام مسکن یک شمشیر دولبه است

0

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی توانند فکر خرید مسکن را در سر بیاورند و این مسئله موجب رکود بازار مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بازار می شود.

More:
تسهیلات مسکن زوجین باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد/ وام مسکن یک شمشیر دولبه است

بدون نظر

لغو پاسخ