تسهیلات جدید در اعطای سابقه جبهه برای کارکنان دولت

0

اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تسهیلات جدید ستاد کل برای کارکنان دولت که در زمان جنگ در مناطق و شهرهای جنگی خدمت می‌کردند، سخن گفت.

Read More:
تسهیلات جدید در اعطای سابقه جبهه برای کارکنان دولت

بدون نظر

لغو پاسخ