ترس متخصصان از برداشتن منع تجاری شکار ببر و کرگدن توسط چین

0

طبق گفته متخصصان تجارت قانونی حیوانات، تصمیم چین برای کم کردن ممنوعیت ۲۵ ساله تجارت استخوان‌های ببر و شاخ کرگدن، حیات وحش جهان را به خطر می اندازد.

View article:
ترس متخصصان از برداشتن منع تجاری شکار ببر و کرگدن توسط چین

بدون نظر

لغو پاسخ