تحریم های جدید، مشکل اما متفاوت – حمیدرضا عمویی**

0

تحریم های جدید، مشکل اما متفاوت – حمیدرضا عمویی** XT83093363 72648355 آخرین مهلت آمریکا به کشورها برای تحریم بانکی و نفتی ایران، ۱۳ آبان تمام شد. این دور از تحریم ها اگرچه مشکلات و موانعی در مسیر مبادلات تجاری ایران به وجود می آورد و در واقع هزینه ها را افزایش می دهد اما تفاوت عمده ای با دور قبلی تحریم ها در کشور دارد

View original post here:
تحریم های جدید، مشکل اما متفاوت – حمیدرضا عمویی**

بدون نظر

لغو پاسخ