تبلیغ انتخاباتی ترامپ برای یک سناتور با استفاده از نام ایران

0

دونالد ترامپ برای ترغیب مردم نیویورک به رأی دادن به نامزد مدنظرش، گفت: اگر نیویورکی‌ها به سناتور دلخواه ترامپ رأی ندهند، افراد حامی ایران و دشمنان اسرائیل سکان کنگره را در دست خواهند گرفت.

See more here:
تبلیغ انتخاباتی ترامپ برای یک سناتور با استفاده از نام ایران

بدون نظر

لغو پاسخ