تاکید عمران خان بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان

0

رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی پاکستان ضمن تاکید بر تلاش برای بهبود روابط با افغانستان و برقراری صلح در این کشور اظهار داشت که نظامیان آمریکایی باید خاک افغانستان را ترک کنند.

Read the original:
تاکید عمران خان بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان

بدون نظر

لغو پاسخ