بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت

0

بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت XT82662989 71865497 تهران- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- بانک آینده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را بر عهده گرفته است، از پایان بررسی وضعیت همه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران این تعاونی خبر داد.

View original post here:
بررسی وضع همه سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس پایان یافت

بدون نظر

لغو پاسخ