بخشنامه قیمت نفتا و گازها لغو شد

27

وزیر نفت، بخشنامه قیمت گازها و نفتا را که در آبان ماه ۹۵ از سوی شرکت ملی پخش آورده‎های نفتی ایران تعیین شد، لغو و کان لم یکن اعلام کرد.

Follow this link:
بخشنامه قیمت نفتا و گازها لغو شد

بدون نظر

لغو پاسخ