ببینید: ترامپ وزیرش را اینطوری اخراج کرد!

0

واکنش کارتونیست‌های رسانه‌های جهان به برکناری جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا که گفته می‌شود در ماه‌های اخیر بارها از طرف ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود که جف سشنز خود را از تحقیقات درباره همکاری ادعایی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار کشیده بود.

Continue Reading:
ببینید: ترامپ وزیرش را اینطوری اخراج کرد!

بدون نظر

لغو پاسخ