با ضدزلزله ترین آسمان خراش جهان آشنا شوید

0

به دنبال برگزاری یک رقابت بین المللی معماری مشهور موسوم به دی ای ام در آلمان، ضدزلزله ترین ساختمان دنیا که در طراحی و ساخت آن از فناوری تازه ای استفاده شده، مشخص شد.

Link:
با ضدزلزله ترین آسمان خراش جهان آشنا شوید

بدون نظر

لغو پاسخ