بازدید از طبقه نهم ساختمان تنظیم مقررات

0

بازدید از طبقه نهم ساختمان تنظیم مقررات f57b1711806 854وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به صحبت‌های منتشر شده در خصوص وجود سرور‌های هاتگرام و طلاگرام در طبقه نهم ساختمان امام (ره) دعوت به بازدید از این محل توسط خبرنگاران و اصحاب رسانه کرد.

Follow this link:
بازدید از طبقه نهم ساختمان تنظیم مقررات

بدون نظر

لغو پاسخ