ایران رتبه نخست تولید زعفران در جهان شد

0

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ ایران با تولید بیش از ۸۸ درصد زعفران دنیا مقام اول تولید زعفران جهان را در اختیار گرفت.

Continued here:
ایران رتبه نخست تولید زعفران در جهان شد

بدون نظر

لغو پاسخ