ایران با رشد 20 پله ای به رده 86 جهان در دولت الکترونیک رسید

0

ایران با رشد 20 پله ای به رده 86 جهان در دولت الکترونیک رسید XT82978610 72451285 تهران- آدینه نیوز به نقل از ایرنا- بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شد تا با ارتقای ۲۰ رتبه ای در جهان به رده ۸۶ صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.

View article:
ایران با رشد ۲۰ پله ای به رده ۸۶ جهان در دولت الکترونیک رسید

بدون نظر

لغو پاسخ