افت تولید 18 کالای صنعتی در 5 ماهه نخست امسال + جدول

0

در ۵ ماهه نخست امسال بخش تولید شاهد افت تولید۱۸ محصول صنعتی بوده است.

Taken from:
افت تولید ۱۸ کالای صنعتی در ۵ ماهه نخست امسال + جدول

بدون نظر

لغو پاسخ